petak, 28. rujna 2007.

Berislav Tomičić
Berislav Tomičić, dramski glumac
Berislav Tomičić rođen je u Varaždinu 7. travnja 1973.Dosadašnji rad:

· HNK u Varaždinu od 1997.Broj kazališnih premijera u HNK u Varaždinu: 23Značajnije uloge u HNK u Varaždinu:

Mac Heath – B.Beecht/K.Weill: “Opera za tri groša”- režija Petar Veček
George Holly – T.Williams: “Iznenada prošlog ljeta”- S.Banović Dolezil
John – J.Goldman: “Zima jednog lava” – režija Hana Veček
Nekoliko uloga – V.K.Torjanac-D.Torjanac: “Norci” – režija D.Torjanac
Ostale značajnije uloge u drugim kazalištima:

Žar ptica Zagreb – “Ti i ja, mali medo”
Uloge u televizijskim dramama i serijama:

“Zapisi iz srpskih logora”
“Prošlost u sadašnjosti”
Umjetničke nagrade i odličja:

Nagrada žirija publike za najbolju mušku ulogu “Opera za tri groša” 2005.
Ostale umjetničke aktivnosti:

Event menager, coordinator koncerta “Bijelom pjesmom protiv droge”, suradnja sa Društvom “Sunce” – hendikepirana djeca.
Igra u sljedećim predstavama koje su sada na repertoaru HNK u Varaždinu:

A.Šenoa: “Ljubica”
T.Williams: “Iznenada prošlog ljeta”
V.N.Koljada: “Kokoš”

Nema komentara: